Czy trzeba zgłosić własną uprawę tytoniu do Urzędu Celnego?

Jak w temacie…

Poniżej odpowiedź Urzędu Celnego na  pytanie:

“.Czy chcąc zasadzić tytoń, muszę to zgłosić do Urzędu Celnego  czy dopiero po zbiorach i wysuszeniu liści ? (Art. 16 ustawy) (dodam że na początek było by to około 300 roślin)”

Odpowiedź:

CENTRUM INFORMACJI SŁUŻBY CELNEJ
Izba Celna w Katowicach
===============================================
Infolinia: 801 470 477, +48 33 857 62 51; Fax: 33 857 63 83
E-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl
==
Znak sprawy: 330000-ICIW-0551-524/1//2014/ZK
===============================================

CENTRUM INFORMACJI SŁUŻBY CELNEJ w odpowiedzi na wiadomość e-mail – o treści jak poniżej – uprzejmie informuje, co następuje:

Pośredniczący podmiot tytoniowy – definicja
Pośredniczący podmiot tytoniowy – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży suszu tytoniowego, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Susz tytoniowy – definicja
Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

Przedmiot opodatkowania
W przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
(—)
sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
(—)

Jak wynika z powyższego powiadomieniu naczelnika urzędu celnego podlega działalność polegająca na sprzedaży suszu tytoniowego a nie uprawa tytoniu.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem jak wyżej.

===============================================
Z upoważnienia Dyrektora
Izby Celnej w Katowicach
==
Mł. ekspert Służby Celnej
Zbigniew Klocek

_________________________________________________________________________________________________

Jak wynika z powyższej odpowiedzi, nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o ilość uprawianych roślin. Należy jednak pamiętać że w związku z nowymi przepisami, należy zapłacić akcyzę od wyhodowanych liści – suszu tytoniowego.

 

 

Share:

3 comments on “Czy trzeba zgłosić własną uprawę tytoniu do Urzędu Celnego?

 1. 17. Czy taka uprawa tytoniu na potrzeby własne prowadzona zgodnie z opisem poniżej powinna zostać zgłoszona do KOWR oraz czy podlega ona opłacie?

  • Tytoń będzie służył tylko i wyłącznie na potrzeby własne, nie będzie podlegał sprzedaży, przekazywaniu komukolwiek.
  • Nie jestem rolnikiem i nie prowadzę takiej działalności.
  • Uprawa prowadzona będzie na własnej, przydomowej działce.

  W myśl art. 40ha ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006 ze zm.) warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, produkującego surowiec tytoniowy, zwanego dalej “producentem surowca tytoniowego”, działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego, który zamierza uprawiać tytoń, produkować lub zbywać surowiec tytoniowy.
  Przepisy ustawy nie wskazują jakiegokolwiek wyłączenia od jej stosowania, np. ze względu na areał uprawy (wynoszący do 30 m²), w przypadku gdy uprawa tytoniu prowadzona będzie na przydomowej działce, na potrzeby własne, a tytoń nie będzie podlegał sprzedaży czy przekazywaniu osobom trzecim.

  W związku z powyższym, aby prowadzić uprawę tytoniu należy uzyskać wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego. Na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został upoważniony
  do monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbytem surowca tytoniowego
  (Dz. U. 2017, poz. 2216).

  Zmiany przepisów określone w art. 40 hb ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017, poz. 1006 ze zm.) stanowią, iż decyzję o wpisie do rejestru producentów surowca tytoniowego wydaje dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego, który zamierza uprawiać tytoń.

  W zadanym pytaniu podkreślono, iż osoba, która zamierza uprawiać tytoń we własnym zakresie nie jest rolnikiem i nie prowadzi działalności, niemniej jednak nowe przepisy wyraźnie stanowią, że warunkiem prowadzenia działalności w zakresie m.in. uprawy tytoniu jest wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego. W tej sytuacji osoba niebędąca producentem rolnym ale zamierzająca uprawiać tytoń ma obowiązek uzyskać wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego. Do rejestru producentów surowca tytoniowego może wpisać się osoba, która jest producentem rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, produkującego surowiec tytoniowy (Dz. U. 2016 poz.1034), czyli posiada numer (EP).
  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy wpisywaniu producenta do rejestru producentów surowca tytoniowego nie pobiera żadnej opłaty.

  Link do artykułu: [Link deleted]

  • Niestety z powyższego wpisu wynika że trzeba przejść przez zbędną, i w ogóle bezsensowną machinę biurokracji żeby móc posadzić kilka krzaków na swój użytek!!! Szkoda słów !!!

   Dziękuję za komentarz oraz maila. Sprawdzimy to z Celnymi i zobaczymy co oni na to.

   • Witam. W dniu dzisiejszym rozmawiałem telefonicznie z konsultantem z Ministerstwa Finansów odnosnie uprawy tytoniu na tzw. użytek własny. Sprawa całkowicie okazała się tematem zamkniętym. Owszem zgłoszenie i zarejestrowanie własnej nawet w ilosci kilku sadzonek uprawy powinno być zarejestrowane w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Natomiast jeżeli z naszych roslin tytoniu zerwiemy/oddzielimy liscie to stajemy się wg. przepisów posiadaczami suszu tytoniowego i tu zaczyna robić ukłon w naszą stronę podatek akcyzowy itd..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

84 − = 82