I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.tytoniowo.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.tytoniowo.pl prowadzony przez firmę:

Nazwa: Tobacco Global Center
Adres: 28 Havelock Street,
Kettering,
NN16 9PZ
United Kingdom

3. Adres do korespondencji:
Tobacco Global Center
28 Havelock Street,
Kettering,
NN16 9PZ
United Kingdom

4. Zakup w sklepie internetowym www.tytoniowo.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”. Możliwy jest zakup zarówno z jak i bez rejestacji.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego. Po zaksięgowaniu płatności, zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową o tym że zamówienie jest w trakcie realizacji.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Tobacco Global Center zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

10. Firma Tobacco Global Center zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.tytoniowo.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma Tobacco Global Center wystawia rachunek lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową z możliwością bezpłatnego odbioru towaru w siedzibie sklepu (po wcześniejszym umówieniu).

III. Odstąpienie od umowy

14. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny).
13. Zwrot towaru.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

14. Wydanie towaru.
Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby firmy, a w przypadku jego wysyłki kiedy przesyłka dotrze do rąk Kupującego.

15. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go jak najszybciej do sklepu wraz z opisem usterki.
Reklamacje są realizowane w terminie do 14 dni roboczych.
Naprawione lub wymienione na wolne od wad towary odsyłamy do klienta na nasz koszt. W przypadku nie stwierdzenia wady podlegającej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy klienta, towar zostanie odesłany na koszt klienta.
Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon, faktura).
Zwrot gotówki dokonamy na podane przez Państwa konto bankowe.
Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zalecane jest by Kupujący spisał z pracownikiem firmy kurierskiej/listonoszem protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.

16. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.

17. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 

 

Oświadczenie
Informacje w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Handlowego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

Sklep internetowy www.tytoniowo.pl  oświadczają, że dokonują wszelkich starań, by informacje zawarte na stronach internetowych były zgodne z prawdą i pozbawione błędów, jednak zastrzegają sobie prawo do błędów.

 

Sklep internetowy www.tytoniowo.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty oraz wprowadzania, zmieniania i anulowania promocji czasowych w każdym momencie.

 

Sklep internetowy www.tytoniowo.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku podejrzenia niewiarygodności klienta. W takim przypadku doradca Tobacco Global Center zawsze kontaktuje się z klientem.

 

Sklep internetowy www.tytoniowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen i/lub danych technicznych dokonanych przez producentów i dystrybutorów, oraz za zdarzenia wynikające z umyślnej ingerencji osób trzecich.

 

Informacje i materiały zawarte w sklepie internetowym www.tytoniowo.pl nie mogą być publikowane bez pisemnej zgody Administratora serwisu

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Leave a reply