Czy trzeba zgłosić własną uprawę tytoniu do Urzędu Celnego?

Jak w temacie…

Poniżej odpowiedź Urzędu Celnego na  pytanie:

„.Czy chcąc zasadzić tytoń, muszę to zgłosić do Urzędu Celnego  czy dopiero po zbiorach i wysuszeniu liści ? (Art. 16 ustawy) (dodam że na początek było by to około 300 roślin)”

Odpowiedź:

CENTRUM INFORMACJI SŁUŻBY CELNEJ
Izba Celna w Katowicach
===============================================
Infolinia: 801 470 477, +48 33 857 62 51; Fax: 33 857 63 83
E-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl
==
Znak sprawy: 330000-ICIW-0551-524/1//2014/ZK
===============================================

CENTRUM INFORMACJI SŁUŻBY CELNEJ w odpowiedzi na wiadomość e-mail – o treści jak poniżej – uprzejmie informuje, co następuje:

Pośredniczący podmiot tytoniowy – definicja
Pośredniczący podmiot tytoniowy – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży suszu tytoniowego, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Susz tytoniowy – definicja
Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

Przedmiot opodatkowania
W przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
(—)
sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
(—)

Jak wynika z powyższego powiadomieniu naczelnika urzędu celnego podlega działalność polegająca na sprzedaży suszu tytoniowego a nie uprawa tytoniu.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem jak wyżej.

===============================================
Z upoważnienia Dyrektora
Izby Celnej w Katowicach
==
Mł. ekspert Służby Celnej
Zbigniew Klocek

_________________________________________________________________________________________________

Jak wynika z powyższej odpowiedzi, nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o ilość uprawianych roślin. Obowiązek zapłacenia akcyzy powstaje dopiero w momencie sprzedaży liści które posiadamy.

 

 

Related Post